برندگان سمند

برندگان جوایز نقدی و غیر نقدی دیگر

ژیلا مبین تهران نشان طلا (جوایز شهر موشها) 07 شهریور 1393 0912***7605
معصومه کرمی بوشهر نشان طلا (جوایز شهر موشها) 07 شهریور 1393 0917***2576
سیامک بلبلی تهران نشان طلا (جوایز شهر موشها) 07 شهریور 1393 0912***6573
اکبر رحمانی اصفهان سفر به کیش (جوایز مسابقه بی سابقه) 06 شهریور 1393 0916***6024
نسرین فرزانگی قائم شهر سفر به کیش (جوایز مسابقه بی سابقه) 06 شهریور 1393 0911***4252
ایرج امیرپور مهردار تهران سفر به کیش (جوایز مسابقه بی سابقه) 05 شهریور 1393 0912***6598
فضل اله بهمنی چهارمحال وبختیاری سفر به کیش (جوایز مسابقه بی سابقه) 04 شهریور 1393 0913***0109
احمد سلیمانی فارس سفر به کیش (جوایز مسابقه بی سابقه) 03 شهریور 1393 0917***2289
محمدرضا چناری لاهیجان تبریز سفر به کیش (جوایز مسابقه بی سابقه) 02 شهریور 1393 0914***1709
فاطمه فراهانی خوزستان سفر به کیش (جوایز مسابقه بی سابقه) 02 شهریور 1393 0916***9202
عیسی برمزی تهران سفر به کیش (جوایز مسابقه بی سابقه) 01 شهریور 1393 0912***9645
ایرج ارجمند همدان سفر به کیش (جوایز مسابقه بی سابقه) 31 مرداد 1393 0916***5610
سعیده افتخاری ساوه سفر به کیش (جوایز مسابقه بی سابقه) 30 مرداد 1393 0919***1956
ولی اله معافی بروجرد سفر به کیش (جوایز مسابقه بی سابقه) 29 مرداد 1393 0918***9084
حسام صابری گنبد کاوس سفر به کیش (جوایز مسابقه بی سابقه) 28 مرداد 1393 0911***5324
جواد صانعی کامل همدان سفر به کیش (جوایز مسابقه بی سابقه) 27 مرداد 1393 0918***2415
ابوالفضل سپهریان سرآسیاب- کرج سفر به کیش (جوایز مسابقه بی سابقه) 26 مرداد 1393 0912***8451
اسمعیل معتمد فر شهرکرد سفر به کیش (جوایز مسابقه بی سابقه) 25 مرداد 1393 0913***2881
شاهرخ نیک فلاح کرج سفر به کیش (جوایز مسابقه بی سابقه) 24 مرداد 1393 0912***0249
جلال حسینی خمینی شهر سفر به کیش (جوایز مسابقه بی سابقه) 23 مرداد 1393 0913***8276
1 2 3 4 5  ...