برندگان سمند

برندگان جوایز نقدی و غیر نقدی دیگر

الهام هاشم الحسینی تهران یک میلیون تومان (جوایز کلاه قرمزی) از 16 تا 29 فروردین 93 0912***3627
فاطمه شهریاری نژادخیرآبادی راور کرمان پانصد هزار تومان (جوایز شوخی کردم) 29 فروردین 93 0913***5155
علیرضا ستایش رشت سکه تمام بهار آزادی (جوایز شاهگوش) 29 فروردین 93 0911***5948
جواد عرفانیان شازند اراک یک میلیون تومان 29 فروردین 93 0918***3197
مهدی مرآتی تهران پانصد هزار تومان (جوایز شوخی کردم) 28 فروردین 93 0912***3148
ساسان صمدی تهران سکه تمام بهار آزادی (جوایز شاهگوش) 28 فروردین 93 0912***5168
هایده تجلی فر کرمان یک میلیون تومان 28 فروردین 93 0913***4565
ابوالفضل یزدانیان مشهد پانصد هزار تومان (جوایز شوخی کردم) 27 فروردین 93 0915***5013
حمید خدمتی تهران سکه تمام بهار آزادی (جوایز شاهگوش) 27 فروردین 93 0912***1905
نسرین نواصر آزادشهر گلستان یک میلیون تومان 27 فروردین 93 0911***8399
حمیدرضا عباسی اهواز پانصد هزار تومان (جوایز شوخی کردم) 26 فروردین 93 0916***7524
ابراهیم شعبانپور ساری سکه تمام بهار آزادی (جوایز شاهگوش) 26 فروردین 93 0911***1524
محمدمهدی اصغریان مشهد یک میلیون تومان 26 فروردین 93 0915***5736
محمد جمشیدی تهران پانصد هزار تومان (جوایز شوخی کردم) 25 فروردین 93 0912***5792
علی خسروی فردیس کرج سکه تمام بهار آزادی (جوایز شاهگوش) 25 فروردین 93 0912***2669
رمضان علی ملکی خمینی شهر یک میلیون تومان 25 فروردین 93 0910***8694
زهرا لطفی نژاد- باقرکریمی مرند پانصد هزار تومان (جوایز شوخی کردم) 24 فروردین 93 0914***3208
فیروزه فاضلی تهران سکه تمام بهار آزادی (جوایز شاهگوش) 24 فروردین 93 0912***7155
"سعید جعفری خداداد جعفری" شیراز یک میلیون تومان 24 فروردین 93 0917***0712
علیرضا سمیعی نائین اصفهان پانصد هزار تومان (جوایز شوخی کردم) 23 فروردین 93 0913***0454
1 2 3 4 5  ...