برندگان سمند

برندگان جوایز نقدی و غیر نقدی دیگر

مهدی بختیاری تهران سکه تمام بهار آزادی (جوایز شاهگوش) 13 مرداد 1393 0912***1987
علی رستگاری کرج سکه تمام بهار آزادی (جوایز شاهگوش) 12 مرداد 1393 0916***0020
حسن ادهمی تهران سکه تمام بهار آزادی (جوایز شاهگوش) 11 مرداد 1393 0919***3680
پوریا اکرامیان بوکان سکه تمام بهار آزادی (جوایز شاهگوش) 10 مرداد 1393 0914***6515
کاظم گلوی زاهدان سفر به جزیره کیش (جوایز تابستان دنباله دار) 10 مرداد 1393 0915***2126
منصور پیله دریان داراب- فارس پانصد هزار تومان (جوایز تابستان دنباله دار) 10 مرداد 1393 0917***0645
حجت ملک پناهی تهران سکه تمام بهار آزادی (جوایز شاهگوش) 09 مرداد 1393 0919***2088
محمدرضا قربانی زاهدان پانصد هزار تومان (جوایز تابستان دنباله دار) 09 مرداد 1393 0915***5722
حسین استادی تهران سکه تمام بهار آزادی (جوایز شاهگوش) 08 مرداد 1393 0919***4733
سعید سلطان نام پل دشت آذربایجان پانصد هزار تومان (جوایز تابستان دنباله دار) 08 مرداد 1393 0914***4087
عصمت کمائی خوزستان سکه تمام بهار آزادی (جوایز شاهگوش) 07 مرداد 1393 0916***8676
پرهام هنربخش نیشابور پانصد هزار تومان (جوایز تابستان دنباله دار) 07 مرداد 1393 0915***5937
بهزاد حق جو تهران سکه تمام بهار آزادی (جوایز شاهگوش) 06 مرداد 1393 0912***7712
ایرج خانلو قزوین پانصد هزار تومان (جوایز تابستان دنباله دار) 06 مرداد 1393 0912***1601
زهره جعفری تهران سکه تمام بهار آزادی (جوایز شاهگوش) 05 مرداد 1393 0919***6720
محسن خدائی تهران پانصد هزار تومان (جوایز تابستان دنباله دار) 05 مرداد 1393 0912***6096
ادموند کیشش یوسفیان تهران سکه تمام بهار آزادی (جوایز شاهگوش) 04 مرداد 1393 0919***8890
صابر جاهد آزاد تهران پانصد هزار تومان (جوایز تابستان دنباله دار) 04 مرداد 1393 0919***9831
رضا حبیبیان نائین سکه تمام بهار آزادی (جوایز شاهگوش) 03 مرداد 1393 0913***4491
صمد کرم پور خرم آباد یک میلیون تومان (جوایز کلاه قرمزی) 03 مرداد 1393 0916***4319
1 2 3 4 5  ...